علایم-ظهور


صفحه اصلي /
دسته‌بندي : مقالات
تعداد مطالب : 1
علایم ظهور

علایم ظهور آثار  نقل علایم ظهور با تأملى در روایات علایم ظهور وبررسى همه جانبه آن، پى به آثار وفواید نشر آنها در میان جامعه می شود . اینک به برخى از آنها اشاره می شود : ۱ – آگاهى امّت از پرچم‏ها و دعوت‏هاى ضلال وگمراه کننده. ۲ – بشارت به ظهور دعوت‏هاى حق [...]